missie

missie

DE MAAN maakt en speelt beeldend theater voor iedereen en in het bijzonder voor kinderen van 3 tot 14 jaar.

Het theater dat DE MAAN maakt is prikkelend, innovatief en hedendaags, met wortels in de rijke geschiedenis van het figurentheater. 

We willen alle kinderen en jongeren warm maken voor kunst en van hen kritische en geïnspireerde mensen maken die meebouwen aan onze toekomst. 
We zijn een stadstheater van en voor kinderen en jongeren en richten ons op een breed en divers publiek.

Creatie door erfgoed en innovatie is het fundament voor de werking.
Met onze geschiedenis en ambacht in het figurentheater inspireren we de makers van nu om hun eigen beeldtaal verder te ontwikkelen in een hedendaagse context. We kunnen terugvallen op een geschiedenis die teruggaat tot 1942.

DE MAAN is dé plek in het hart van de stad Mechelen waar veel kinderen hun eerste theaterervaring opdoen en waar ze later terugkomen om op allerlei manieren actief deelnemen aan onze werking.

DE MAAN zet de koers verder om zijn theater open te stellen voor nieuwe visuele vormen en makers met in het achterhoofd steeds de rijke beeldende erfenis. De kernvraag blijft:

                                                 ‘Wat is figurentheater vandaag?’

Door deze vraag als kern te nemen voor de gehele werking, ontstaat er een open huis met veel mogelijkheden, waar iedereen met hetzelfde onderzoek bezig is en alle neuzen in dezelfde richting wijzen. Elke voorstelling wordt op deze manier deel van het onderzoek en een mogelijk antwoord op de kernvraag in een veelkleurige context.