missie

missie

DE MAAN maakt visueel theater voor een jong publiek dat op een volwassen manier wordt aangesproken. Het is een open huis met een diepgewortelde oorsprong in het figurentheater. Die categorie wordt echter meer en meer opgerekt tot bredere visuele performance. Zolang de keuze maar avontuurlijk is, in scenische middelen maar ook in makers. DE MAAN wil het directe en het poëtische van het figurentheater niet negeren maar dat als één van de mogelijke uitgangspunten nemen naast andere.

DE MAAN wil ook, naast vaste waarden, een doorstromingsgebied zijn voor jonge makers. Het ontwikkelde daartoe een specifieke werking, JONG GOUD, naar de gouden kubus rond de kleine theaterzaal waar onder meer aan onderzoek en experiment kan gedaan worden.

DE MAAN opereert vanuit haar gebouw vanuit Mechelen maar gaat ook nationaal en internationaal de boer op.

DE MAAN wil kinderen maar ook jongeren en grote mensen raken, verrassen, fascineren, verwonderen of doen nadenken. En liefst dat allemaal tegelijk. Nu eens met een goed verhaal als uitgangspunt dan weer met een straf beeld. We leven in tijden van hybriden, mengvormen, crossovers. DE MAAN wil die tendens mee richting geven. Ze wil tot een biotoop van makers, vormgevers en spelende mensen komen die met elkaar in dialoog staan in een samenleving die elke dag meer met zichzelf in monoloog lijkt te gaan.

De toeschouwers willen we op alle vlakken een zo rijk mogelijke ervaring bieden: gelaagd, gevarieerd, avontuurlijk. We doen dat ook vaak buiten de traditionele kaders zodat het ‘gewone’ theaterkijken verrijkt of her-ijkt wordt tot een meer omvattende ervaring. DE MAAN is constant op zoek naar spannende en wisselende verhoudingen met haar publiek.

Zo proberen we in vorm en in inhoud op de huid van deze tijd te zitten door zo relevant mogelijke performances te presenteren waarin humor en poëzie vaak de boventoon voeren. In het kader van de diversiteitsevolutie in de samenleving worden in de toekomst meer en meer samenwerkingen opgezet met artiesten met een migratieachtergrond. Zo houden we het vizier zo open mogelijk en houden we ook hier de vinger aan de pols van de tijd. Als theater beweert een afspiegeling van de maatschappij te zijn, is dit meer dan nodig.

In de pers worden de voorstellingen van DE MAAN gelabeld als ‘grensverleggend’ of ‘fris’ of ‘vernieuwend’. Laat ons dat volhouden. Niks nieuws onder de zon, wel onder de maan!